Технології

Системи автоматизації: мета, завдання, різновиди

Під поняттям автоматизації розуміють напрямок в науково-технічному прогресі, метою якого є можливість використання саморегулюючого технологічного обладнання, управлінських систем, економічних та математичних методів. Їх основне завдання полягає у можливості звільнення людини від прийняття безпосередньої участі в здобутті, перетворенні, подальшій передачі та використанні енергетичних ресурсів, матеріалів або інформаційних даних у виробництві тих чи інших продуктів. Для можливості зменшення складності виконуваних операцій використовується проектування систем автоматизації на різних підприємствах, установах, заводах тощо.

Сенсорна панель «роботизованих» систем

Мета та завдання систем автоматизації

Найголовніша ціль використання АС полягає в збиранні та обробці даних про становище всіх процесів виробництва, управлінських систем цими процесами, облік продуктів та своєчасне планування її виготовлення, які вирішуються з використанням комп’ютерної техніки.

Аналізи технологічних процесів виробництва з використанням ЕОМ та знання принципів автоматизації, створення автоматів, автоматизованих комплексів, а також монтаж систем автоматизації повинні відбуватись виключно зі знанням критеріїв високої продуктивності виробництва.

Саме продуктивність таких систем дає змогу формувати головні норми створення виробництва з використанням АС з метою ефективно вирішувати основні завдання сучасних підприємств.

Головна мета автоматизації полягає у збільшенні ефективності праці, покращенні якості товарів, оптимізації управлінських процесів та виключенні людей з місць роботи, небезпечних для їхнього здоров’я.

АС управління, центри керування

Процес автоматизації має бути системним стосовно розв’язання поставлених задач. Саме тому конкретні завдання з використанням автоматичних засобів прийнято називати системами. Це можуть бути як приклад:

  • системи автоматичного керування;
  • автоматизовані складські системи;
  • АС регулювання технологічними процесами;
  • системи контролю якості;
  • АС управління;
  • АС технологічної підготовки виробництва тощо.

До складу «роботизованих» систем входять різноманітні програмовані пристрої, за допомогою яких є можливість автоматично контролювати, регулювати та управляти виробничими процесами.

АС широко використовуються в таких галузях як гірничодобувна промисловість, енергетика, машинобудування, хімічне виробництво, харчова промисловість, виробництво сталі, управління транспортними засобами тощо.

монтаж систем автоматизації

Класифікація АС за алгоритмом роботи

СА діляться на декілька різновидів стосовно алгоритму своєї роботи:

  • програмні – системи, які призначені для зміни регульованих показників в залежності від заданої завчасно послідовності змін у часі;
  • стабілізуючі – системи з алгоритмами для підтримки регульованих показників на стабільній величині;
  • слідкуючі – призначені для зміни регульованих показників в залежності від раніше невідомих параметрів змінної величини на вході АС;
  • функціональні – алгоритм функціонування АС такого типу має за основну мету зміну регульованих параметрів у відповідності з раніше встановленою функцією конкретних незалежних показників.

Про сучасні АС більше можна дізнатися тут, а також про їх проектування та монтаж.